MeeRoosteren banner
inloggen

Betrokken

Meeroosteren.nl betekent dat medewerkers actief betrokken raken bij de invulling van de tijden waarop zij werken. In de praktijk blijkt dat deze betrokkenheid motiverend werkt voor uw medewerkers. Medewerkers hebben inspraak op de invulling van het rooster, hierdoor wordt de roosteracceptatie vergroot, dus minder ruilingen. Een gezonde privé-werk balans wordt steeds belangrijker voor medewerkers. Doordat Meeroosteren.nl de mogelijkheid tot participatie biedt neemt het draagvlak voor het rooster toe. Vanuit een helder planningskader worden de regels vastgelegd.
Meeroosteren.nl doet een beroep op de verantwoordelijkheid van de medewerkers. Knelpunten in het rooster worden voor de medewerkers inzichtelijk. Dit helpt om tot structurele oplossingen te komen voor een evenwichtig rooster.