MeeRoosteren banner
inloggen

Eenvoudig

Meeroosteren.nl betekent gemak en eenvoud in gebruik. Medewerkers kunnen hun diensten invullen vanaf iedere plaats waar een internetverbinding voorhanden is. Bovendien dragen de stabiliteit en snelheid van het systeem bij aan het gebruiksgemak van Meeroosteren.nl.
Meeroosteren.nl heeft een overzichtelijke structuur en is intuïtief in gebruik. Door de logische opbouw is Meeroosteren.nl laagdrempelig en bijzonder gebruiksvriendelijk voor zowel medewerker als planner. Er is dan geen bijzondere kennis van software nodig: iedereen kan makkelijk aan de slag met Meeroosteren.nl.
De aanwezigheid van een heldere, versleepbare legenda zorgt ervoor dat medewerkers direct inzicht hebben in het dienstenpalet en bijbehorende dienstcodes. Dit wordt ondersteund door het gebruik van kleuren.