MeeRoosteren banner
inloggen

Overzichtelijk

De medewerkers werken in Meeroosteren.nl slechts in twee schermen, die in grote mate overeenkomen. In de eerste ronde vullen zij hun eigen voorkeursrooster in. Op de roosterregel geeft een tellertje aan hoeveel uren de medewerker zichzelf heeft ingeroosterd in vergelijking tot zijn contract.
In het scherm voor de tweede ronde kunnen medewerkers aanpassingen doen om de roosteroplossing verder te verbeteren, en hierbij hebben zij ook de ingevulde roosters van hun collega’s in beeld. Zowel in ronde 1 als ronde 2 hebben medewerkers zicht op de mate waarin wordt voldaan aan de bezettingseisen: rood is onderbezet, bij groen klopt de bezetting, en overbezetting wordt met blauw gesignaleerd.

De medewerker kan de onderdelen in het roosterscherm verplaatsen en vergroten om een goed overzicht te hebben.
De legenda in het roosterscherm geeft de mogelijke diensten weer met kleuren, codes en begin- en eindtijden. De planner kan de legenda vanzelfsprekend zo instellen dat codes en kleurgebruik aansluiten bij uw organisatie.