MeeRoosteren banner
inloggen

Kostenverlagend

Binnen organisaties ontstaan door Meeroosteren.nl nieuwe vormen van flexibiliteit. Hierdoor kunnen organisaties de personele beschikbaarheid beter af stemmen op de marktvraag. Tevens zijn medewerkers in staat een optimale balans aan te brengen in hun werk/ privé situatie. Door vergroting van de roosterefficiency en vermindering van werknemerskosten is het inverdieneffect van Meeroosteren.nl groot.