MeeRoosteren banner
inloggen

Efficiƫnt

Meeroosteren.nl voorziet in een werkwijze waarbij medewerkers in belangrijke mate zelf verantwoordelijk zijn voor de roostervorming. De rol van de planner verandert hierdoor in de richting van een adviesrol. Allereerst vraagt het roosterproces minder tijd van de planner, doordat medewerkers zelf het grootste deel van het werk doen.
Daarnaast brengt Meeroosteren.nl de planner in een andere positie in de roosterdriehoek leiding-planner-medewerkers, waarbij wederzijds maatwerk wordt gerealiseerd: een concentratie op de bezettingseisen leidt tot verbetering van de bedrijfsvoering; medewerkers hebben zelf gelegenheid de roosteroplossing te optimaliseren, de planner denkt met de afdeling mee en overlegt over ergonomische aspecten of creatieve oplossingen. Omdat ook vanuit medewerkersperspectief sprake is van maatwerkroosters vinden er in de uitvoering minder verstoringen plaats door bijvoorbeeld ruilen en snipperen. Met passende roosters wint iedere organisatie aan alle kanten!